Fire Fighting Systems AS – Composite Teknik Bengtsfors AB

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Produksjon av vannkanoner

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 24.04.2009

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Fire Fighting Systems AS (org. nr. 883747062) erverver 51 % av aksjene i Composite Teknik Bengtsfors AB (org. nr. 556635-1572, Sverige)