Solstad Rederi AS – 8 skip eid av Rem Offshore ASA

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Rederi

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 22.04.2009

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Solstad Rederi AS (org. nr. 977228212) oppretter ved kapitalnedsettelse i Rem Offshore ASA, selskapet NewCo