VSP Holding AS / Strøm Gundersen AS – Malermester Thorendahl AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Maler og tapetserarbeid

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 27.03.2009

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

VSP Holding AS (org. nr 992 391 529) og Strøm Gundersen AS (org. nr 961 023 823) kjøper 100% av aksjene i Malermester Thorendahl AS (org. nr 963 265 433)