Norway Royal Salmon AS – Brilliant Fiskeoppdrett AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Fiskeoppdrett

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 23.03.2009

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Norway Royal Salmon AS (org. nr. 864234232) kjøper 66 % av aksjene i Brilliant Fiskeoppdrett AS (org. nr. 961238900) og blir 100 % eier av selskapet