National Oilwell Varco INC – ASEP Group Holding B.V.

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Vedlikeholdsutstyr til brønner, olje og gass

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 16.03.2009

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

National Oilwell Varco INC (org. nr. 76-0475815, USA) erverver ASEP Group Holding B.V. (org. nr. 23088742, Nederland)