Choice Hotels Scandinavia AS – TB Eiendom AS / Hotel Bryggeparken AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Hoteldrift

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 05.03.2009

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Choice Hotels Scandinavia AS (org. nr. 917991014) erverver 50 % av Hotel Bryggeparken AS (org. nr. 983155324) og får kontroll i selskapet