Forva AS / FLT Holding AS / BKKB Holding AS – Festival Engros AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Grossistvirksomhet, interiørartikler for hus og hjem

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 25.02.2009

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Forva AS / FLT Holding AS / BKKB Holding AS erverver Festival Engros AS