General Electric Pacific PTE LTD – Airfoil Technologies International – Singapore PTE LTD

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Vedlikehold av gassturbiner

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 24.02.2009

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

General Electric Pacific PTE LTD erverver enekontroll i Airfoil Technologies International – Singapore PTE LTD