Gamle Johs Lunde Eiendom AS / Orkla Eiendom AS / Finansgruppen Eiendom AS – Johs Lunde Eiendom AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Utvikling, utleie og salg av næringseiendom, bolig og fritidseiendommer

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 19.02.2009

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Gamle Johs Lunde Eiendom AS (org. nr. 991762558), Orkla Eiendom AS (org. nr. 932176076) og Finansgruppen Eiendom AS (org. nr. 984061889) etablerer felles kontroll over Johs Lunde Eiendom AS (org. nr. 993134155)