NetNordic Bedriftskommunikasjon AS – Fastvirksomheten (del av Network Norway Business AS )

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Salg av IP-telefonløsninger

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 21.01.2009

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

NetNordic Bedriftskommunikasjon AS (org. nr. 993062561) erverver Fastvirksomheten i Network Norway Business AS (org. nr. 983851800)