Philip Morris International Holdings BV – B3 ( VT2 ) Norway AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Tobakksvarer

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 20.01.2009

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Philip Morris International Holdings BV (org. nr. 20100762, Nederland) erverver 100 % av aksjene i B3 ( VT2 ) Norway AS (org. nr. 993343862)