Sektor Eiendomsutvikling AS – Braathen Eiendom Holding AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Eiendom

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 23.12.2010

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Sektor Eiendomsutvikling AS (org. nr. 877563472) erverver aksjer fra Braathen Eiendom Holding AS (org. nr. 990236100)