Berendsen Tekstil Service AS -hygienevirksomheten til ISS Facility Services AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Hygienetjenester

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 07.12.2010

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Berendsen Tekstil Service AS (org.nr. 930151246) kjøper hygienevirksomheten til ISS Facility Services AS (org.nr. 914791723)