Veidekke Entreprenør AS – Entreprenør M. Kristiseter AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Entreprenørvirksomhet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 30.11.2010

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Veidekke Entreprenør AS (org.nr. 984024290), oppkjøp av Entreprenør M. Kristiseter AS (org.nr. 843968422)