NG Meny Vestfold Telemark AS – AS Varecenteret Andebu / RGS Trio AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Dagligvare

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 02.12.2010

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

NG Meny Vestfold Telemark AS (org.nr. 879447232), kjøp av virksomheten i Meny Andebu som har vært drevet i AS Varecenteret Andebu (org.nr. 851981012). Driftsmidlene som har blitt leid fra RGS Trio AS (org.nr. 918081232) erverves også