TS Shipping Invest AS / NYK Logistics Holding ( Europe ) B.V. – Knutsen Offshore Tankers ASA

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Skytteltankskip

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 25.11.2010

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

TS Shipping Invest AS (org.nr. 975883914) og NYK Logistics Holding (Europe) B.V. (Nederland) vil begge eie 50% av aksjene i Knutsen Offshore Tankers ASA (org.nr. 995221713)