KPMG Europe LLP – KPMG Holding AS / KPMG Law Advokatfirma DA

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Revisjon og rådgivning

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 25.11.2010

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

KPMG Europe LLP (org. nr. OC324045, England) blir eneeier i KPMG Holding AS (org. nr. 956878020) og overtar rådgivningsdelen av KPMG Law Advokatfirma DA (org. nr. 965817468)