Peab Norge AS / Peab Bolig AS – Telemark Vestfold Entreprenør AS / Telemark Vestfold Utvikling AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Entrepenørvirksomhet. Boligutvikling

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 19.11.2010

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Peab Norge AS (org.nr. 990040729) erverver aksjer i Telemark Vestfold Entreprenør AS (org.nr. 959414572). Peab Bolig AS (org.nr. 987099011) erverver aksjer i Telemark Vestfold Utvikling AS (org.nr. 987208279)