AAA Aviator Airport Alliance AS – Røros Flyservice AS / Norport Handling Bergen AS / Nordic Holding Aero AB

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Bakketjenester på flyplasser

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 12.11.2010

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: *

AAA Aviator Airport Alliance AS (org.nr. 995513714), erverv av kontroll over Røros Flyservice AS (org.nr. 984682433), Norport Handling Bergen AS (org.nr. 984702248) og Nordic Holding Aero AB (org.nr. 553291-0124, Sverige)