AAA Aviator Airport Alliance AS – Røros Flyservice AS / Norport Handling Bergen AS / Nordic Holding Aero AB

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Bakketjenester på flyplasser

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 12.11.2010

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

AAA Aviator Airport Alliance AS (org.nr. 995513714), erverv av kontroll over Røros Flyservice AS (org.nr. 984682433), Norport Handling Bergen AS (org.nr. 984702248) og Nordic Holding Aero AB (org.nr. 553291-0124, Sverige)