Backe Entreprenør Holding AS – OBOS Nye Hjem AS / Aasen Bygg AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Entreprenørbedrift

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 09.11.2010

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Backe Entreprenør Holding AS (org. nr. 995422964) og OBOS Nye Hjem AS (org. nr. 953283280) skal i fellesskap kontrollere Aasen Bygg AS (org. nr. 952228609)