Partner Tre Invest AS – Tonstad Sagbruk AS / Tonstad Eiendom AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Leverandør av trelast og byggevarer

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 29.10.2010

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Partner Tre Invest AS (org. nr. 990732175) erverver varig kontroll i Tonstad Sagbruk AS (org. nr. 966857595) og Tonstad Eiendom AS (org. nr. 917956421)