Statskog SF – Borregaard Skoger AS / AS Børresen / Borregaard Vafos AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Skogsdrift, treforedling og eiendomsdrift

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 29.10.2010

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Statskog SF (org. nr. 966056258) erverver 100 % av aksjene i Borregaard Skoger AS (org. nr. 930040649), AS Børresen (org. nr. 910973029) og Borregaard Vafos AS (org. nr. 917048762)