H. Aschehoug & Co (W. Nygaard) AS / NorgesGruppen ASA – Norli Gruppen AS / NorgesGruppen Bok og Papir AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Bøker

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 28.10.2010

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Norli Gruppen AS (org.nr. 913820509) og NorgesGruppen Bok og Papir AS (org.nr. 913741196) fusjonerer