National Oilwell Varco Norway AS – APL ( Advanced production & Loading ) Plc

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Leverandør av teknologi til offshore olje- og gassproduksjon

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 13.10.2010

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

National Oilwell Varco Norway AS (org. nr. 936738540) erverver kontroll over APL ( Advanced production & Loading ) Plc (org. nr. HE189062,Kypros)