Tekågel Invest 506 AS – PI Intervention AS / Brønnteknologiutvikling AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Brønnintervensjon

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 13.10.2010

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Tekågel Invest 506 AS (org. nr. 995927470) erverver enekontroll over PI Intervention AS (org. nr. 980404048) og Brønnteknologiutvikling AS (org. nr. 864567312)