Westco Miljø AS – Veidekke Gjenvinning Rogaland AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Avfallstransport og gjennvinning

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 12.10.2010

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Westco Miljø AS (org. nr. 950632097) erverver 50 % av aksjene i Veidekke Gjenvinning Rogaland AS (org. nr. 981936949)