Odda Energi AS – Aktieselskabet Tyssefaldene (nettvirksomheten)

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Nettvirksomhet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 29.09.2010

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Odda Energi AS (org. nr. 976723805) kjøper nettvirksomheten til Aktieselskabet Tyssefaldene (org. nr. 916958900)