Inspecta Holding Norway AS – Mongstad Test og Inspeksjon AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Kontroll og sertifisering av løfteutstyr

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 27.09.2010

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Inspecta Holding Norway AS (org. nr. 993015261) kjøper Mongstad Test og Inspeksjon AS (org. nr. 982785022)