ICA Norge AS – Svedbergh Trading Company AS ( ICA Nær Grefsen )

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Dagligvarehandel

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 23.08.2010

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

ICA Norge AS (org. nr. 931186744) overtar virksomheten på ICA Nær Grefsen fra Svedbergh Trading Company AS (org. nr. 993100684)