Kongsberg Oil & Gas Technologies AS – Odfjell Consulting AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Operativ drift av mobile offshore enheter

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 20.08.2010

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Kongsberg Oil & Gas Technologies AS (org. nr. 985019428) erverver 100 % av aksjene i Odfjell Consulting AS (org. nr. 994888412)