ICA Norge AS – Lørenfallet Matsenter AS ( RIMI Lørenfallet )

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Dagligvarehandel

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 09.07.2010

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

ICA Norge AS (org. nr. 931186744) overtar virksomheten på RIMI Lørenfallet fra Lørenfallet Matsenter AS (org. nr. 956311748)