Sandvigå Invest AS – Peder Halvorsen Industrier AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Industrielle energisystemer

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 09.07.2010

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Sandvigå Invest AS (org. nr. 994729578) erverver 50,15 % av aksjene i Peder Halvorsen Industrier AS (org. nr. 984680551)