Vedanta Resources plc – Black Mountain Mining Pty / Anglo American Lisheen Finance Limited / AngloBase Namibia Holdings Pty

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Produksjon av konsentrert zink og bly

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 08.07.2010

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Vedanta Resources plc (org. nr. 04740415, UK) erverver kontroll i Black Mountain Mining Pty, Anglo American Lisheen Finance Limited og AngloBase Namibia Holdings Pty