Bodoni Gruppen AS – Grafisk Trykk AS / Grafisk Dialog AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Grafiske tjenester

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 05.07.2010

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Bodoni Gruppen AS (org. nr. 911012480) erverver 100 % av aksjene i Grafisk Trykk AS (org. nr. 931759531) og Grafisk Dialog AS (org. nr. 951006661)