KLP Eiendom Oslo AS – ROM Schweigaardsgate 17-19 AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Utleie av eiendom

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 02.07.2010

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

KLP Eiendom Oslo AS (org. nr. 990643733) erverver 100 % av aksjene i ROM Schweigaardsgate 17-19 AS (org. nr. 889826282)