Segulah Denudata Holding AB – European Travel Interactive AB

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Reisebyrå

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 02.07.2010

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Segulah Denudata Holding AB (org. nr. 556762-3706, Sverige) erverver samtlige aksjer i European Travel Interactive AB (org. nr. 556730-1543, Sverige)