Hesnes Holding AS / Entranor AS / NYK Trading Corporation – Norwegian Oil Trading AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Handel med bunkerolje

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 26.06.2010

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Hesnes Holding AS (org. nr. 985596492), Entranor AS (org. nr. 985625573) og NYK Trading Corporation (org. nr. 0104-01-038478) erverver felles kontroll i Norwegian Oil Trading AS (org. nr. 976320344)