ICA Norge AS – Stenberg Handel AS ( ICA Nær Hageveien )

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Dagligvarehandel

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 22.06.2010

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

ICA Norge AS (org. nr. 931186744) overtar virksomheten på ICA Nær Hageveien fra Stenberg Handel AS (org. nr. 987552840)