Sparebank 1 Skadeforsikring AS – Unison Forsikring ASA

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Skadeforsikring

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 21.06.2010

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Sparebank 1 Skadeforsikring AS (org. nr. 915651232) erverver 100 % av aksjene i Unison Forsikring ASA (org. nr. 983336027)