NOBI Norsk Betongindustri AS – Voss Cementvarefabrikk L.L

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Produksjon av grus, pukk og ferdigbetong

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 27.05.2010

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

NOBI Norsk Betongindustri AS (org. nr. 933896412) erverver 51 % av aksjne i Voss Cementvarefabrikk L.L (org. nr. 917240485)