Moelven Industrier ASA – Sør-Tre Bruk AS / Granvin Bruk AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Treforedlingsprodukter

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 20.05.2010

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Moelven Industrier ASA (org.nr. 914348803), oppkjøp av Sør-Tre Bruk AS (org.nr. 835259072) med datterselskapet Granvin Bruk AS (org.nr. 881146312)