Sparebank 1 Livsforsikring AS / Ørn Eiendom AS – Tukthuset II DA

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Eiendomsselskap

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 14.05.2010

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Sparebank 1 Livsforsikring AS (org. nr. 915651321) og Ørn Eiendom AS (org. nr. 980390764) erverver enekontroll i Tukthuset II DA (org. nr. 986534318)