GMA Invest AS / Koteng Bolig AS – Grilstad Marina AS / GMN 1 AS – GMN 2 AS / GMN 4 AS / GMN 5 AS / GMN 6 AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Eiendomsutvikling

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 12.05.2010

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

GMA Invest AS (org. nr. 994469096) og Koteng Bolig AS (org. nr. 988965391) erverver aksjer i Grilstad Marina AS (org. nr. 991340475 og søsterselskapene