Read Well Service Holding AS – Read Well Services LTD / READ ASA

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Oljeindustrien

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 10.05.2010

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Read Well Service Holding AS (org. nr. 983490719) erverver 100 % av aksjene i Read Well Services LTD (org. nr. SC122917, UK) og deler av READ ASA (org. nr. 963191383)