Haga & Berg Holding AS / Strøm Gundersen AS – Haga & Berg Entreprenør AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Bygg og anlegg

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 05.05.2010

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Haga & Berg Holding AS (org.nr. 995197782) og Strøm Gundersen AS (org.nr. 961023823), oppkjøp av Haga & Berg Entreprenør AS org.nr. 880409772)