Kruse Smith Entreprenør AS – Gunnar Sørlie Entreprenør AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Bygg- og anleggsbransjen

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 04.05.2010

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Kruse Smith Entreprenør AS (org. nr. 916050445) kjøper innmaten i Gunnar Sørlie Entreprenør AS (org. nr. 865804202)