VNE Holding AS – Vestnorsk Engineering AS / Norwegian Deck Machinery AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Leverandør til industrien

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 21.04.2010

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

VNE Holding AS (org. nr. 995412225) kjøper Vestnorsk Engineering AS (org. nr. 951438162) og Norwegian Deck Machinery AS (org. nr. 985767122)