EQT Expansion Capital II Fund – Cinterion Wireless Modules GmbH

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Trådløse moduler til M2M kommunikasjon

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 20.04.2010

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

EQT Expansion Capital II Fund (org. nr. 45929, Guernsey) erverver 100 % av aksjene i Cinterion Wireless Modules GmbH (org. nr. HRB 172715, Tyskland)