Inspecta Holding Norway AS – Nordisk Sveiseinspeksjon AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Teknisk testing, verifikasjon og sertifisering

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 19.04.2010

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Inspecta Holding Norway AS (org. nr. 993015261) erverver alle aksjene i Nordisk Sveiseinspeksjon AS (org. nr. 977033616)