RPM International Inc. – Hummervoll Industribelegg AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Industribelegg

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 09.04.2010

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

RPM International Inc. (org. nr. 3527919 USA) erverver 100 % av aksjene i Hummervoll Industribelegg AS (org. nr. 981331397)